עמוד 1 מתוך 1

מקדם החזרה

הודעהפורסם: 20:51 19/05/2009
על ידי boazam
מה אומר מקדם החזרה שלילי? מה אומר כשהוא 0?

הודעהפורסם: 07:56 20/05/2009
על ידי יואב עציוני
מקדם החזרה הוא היחס בין האמפליטודה של הגל הפוגע לבין האמפליטודה של הגל החוזר R=A/B, לכן הוא יכול להיות אפס - כאשר אין החזרה וגם שלילי.

אם היחס בין האמפליטודה של הגל החוזר לזו של הגל הפוגע היא שלילית זה אומר שלגל החוזר פאזה של פאי ביחס לגל הפוגע.

בבעיה שעשינו בכיתה אפשר לראות אם ניקח את את מסת המיתר השני לאינסוף
[tex] \rho_2 \rightarrow \infty [/tex]

זהו מצב שמקביל לחיבור קצה המיתר הראשון לקיר במקום למיתר שני, כיוון שעכשיו המיתר השני לא יכול לזוז. אפשר לראות כי כעת
[tex] k_2 \rightarrow \infty , Z_2 \rightarrow \infty [/tex]

ונקבל על ידי שימוש בתוצאות שקיבלנו כי C=0 (האמפליטודה של הגל העובר) - גל לא יכול לעבור הלאה כאשר מסת המיתר אינסופית.

וגם כי האמפליטודה של הגל העובר הלאה היא B=-A כלומר מקדם ההחזרה R=-1.
תוצאה זו אומרת כי לגל החוזר אמפליטודה הפוכה בסימנה, במקום לכתוב אמפליטודה שלילית אפשר להוסיף פאי לביטוי המחזורי.
[tex] -A\cos(kx+\omega t) = A\cos(kx+\omega t+\pi)[/tex]


כמו כן יש לשים לב כי ההספק של גל שוה לעכבה כפול ריבוע הנגזרת בזמן
[tex] P= Z <dot> [/tex]
כך שהריבוע מבטיח שלהספק אין תלות בסימן השלילי.