עמוד 1 מתוך 1

חוזר להגדרת מדיניות קורס + טופס על הצהרת מקוריות עבודה

הודעהפורסם: 14:23 06/01/2014
על ידי physics
http://physweb.bgu.ac.il/PhysicsOffice/ ... ts/moo.pdf

מצ"ב הטופס עבור סמסטר ב' תשע"ד.

מזכירות פיסיקה