עמוד 1 מתוך 1

תאריך להגשת מועמדות לפרס לימודים/מלגה

הודעהפורסם: 13:12 08/01/2014
על ידי physics
תזכורת: אם לא נאמר אחרת מפורשות, תאריך יעד להגשת מועמדות לפרס לימודים/מלגה במחלקה הוא לפחות שבוע לפני תאריך היעד בפקולטה. את תאריכי היעד של הפקולטה אפשר למצוא באתר הבא:
http://in.bgu.ac.il/teva/Pages/Advanced ... wship.aspx
ובקישורים בו. לבירור של תאריך היעד בפקולטה אפשר לפנות למיכל רוקני.
רמ״ח


***********************************************
* Michael Gedalin
* Department of Physics
* Ben-Gurion University
* POBox 653
* 84105 Beer-Sheva, Israel
* tel: 972-8-6461645
* fax: 972-8-6472904
* email: gedalin@bgu.ac.il
* http://physics.bgu.ac.il/~gedalin
***********************************************