עמוד 1 מתוך 1

פרויקטים תואר ראשון ומילגות תואר שני

הודעהפורסם: 10:41 24/03/2010
על ידי dcohen
למרצים שלום,

ועדת הוראה והרמ"ח רואים חשיבות רבה בכך שסטודנטים יבצעו פרויקטים בתואר ראשון בתקווה שימשיכו לתואר שני. התקווה היא שלכל מרצה יהיה לפחות סטודנט אחד בעל פוטנציאל שמבצע פרויקט. בהתאם התקבלה על ידי הרמ"ח החלטה שסטודנט שביצע פרויקט בתואר ראשון יהיה זכאי למנת מילגה מחלקתית נוספת בתואר שני. החלטה זו תיושם לגבי סטודנטים שיתחילו לימודי תואר שני ב-2012, ולכן רלונטית לסטודנטים שמסיימים בשנה"ל הבאה את התואר הראשון.

ברצוני להעיר בהזדמנות זו שסטודנט שרוצה לבצע פרויקט חייב להגיש באתר ההגשות תקציר שכולל את שם הנושא + שם הסטודנט + שם המנחה. נא בקשו מהסטודנטים להקפיד על הנוהל, אחרת תבוטל הרשמתם. אין לנו שום דרך אחרת לדעת מי עושה מה בהנחית מי. אביבה היא לא הכתובת להגשת תקצירים. ראו מדיניות הקורס באתר:

http://physweb.bgu.ac.il/COURSES/PROJECTS

בברכה, דורון