עמוד 1 מתוך 3

תוצאות ערעורים סמסטר ב' תשס"ט

הודעהפורסם: 10:03 28/06/2009
על ידי physics
ת.ז. 037058047 הערעור נדחה וציונך לא שונה.

פונקציות מרוכבות

הודעהפורסם: 11:14 19/07/2009
על ידי physics
ת"ז 200104214, הרעור נדחה והציון לא שונה.

ת"ז 039023262, הערעור התקבל וציונך שונה ל - 52, על כן ציונך הסופי הינו 56.

Re: תוצאות ערעורים סמסטר ב' תשס"ט

הודעהפורסם: 09:49 28/07/2009
על ידי physics
ת.ז 65944332 הערעור נדחה וציונך לא שונה.

מערכות לינאריות

הודעהפורסם: 13:08 28/07/2009
על ידי physics
ת"ז 037058047, הערעור התקבל וציונך שונה ל - 95 על כן ציונך הסופי הינו 95.

ת"ז 039767561, הערעור התקבל וציונך שונה ל - 92, על כן ציונך הסופי הינו 92.

Re: תוצאות ערעורים סמסטר ב' תשס"ט

הודעהפורסם: 10:43 05/08/2009
על ידי physics
ת.ז. 39718606 הערעור נדחה וציונך איננו שונה.

אופטיקה

הודעהפורסם: 09:54 06/08/2009
על ידי physics
ת.ז. 21523360 הערעור התקבל וציונך שונה ל-81. ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 81.

מבוא למערכות ליניאריות

הודעהפורסם: 10:05 06/08/2009
על ידי physics
ת.ז. 21653290 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

תורת הקוונטים 1

הודעהפורסם: 14:23 10/08/2009
על ידי physics
ת.ז. 52968682 הערעור התקבל וציונך שונה ל- 88 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 89.

תורת הקוונטים 1

הודעהפורסם: 14:24 10/08/2009
על ידי physics
ת.ז. 302992748 הערעור התקבל וציונך שונה ל- 63 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 65.

Re: תוצאות ערעורים סמסטר ב' תשס"ט

הודעהפורסם: 14:26 10/08/2009
על ידי physics
ת.ז. 066720889 הערעור התקבל וציונך שונה ל- 88 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 88.

מבוא למערכות ליניאריות

הודעהפורסם: 11:59 11/08/2009
על ידי physics
ת.ז. 200159002 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

תורת החומרים 2

הודעהפורסם: 10:50 16/08/2009
על ידי physics
ת.ז. 66626748 הערעור התקבל וציונך שונה ל-85 ולכן הציון הסופי בקורס הוא 85.

חדו"א של טורים והתמרות

הודעהפורסם: 12:02 16/08/2009
על ידי physics
ת.ז. 302841929 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

חדו"א של טורים והתמרות

הודעהפורסם: 12:03 16/08/2009
על ידי physics
ת.ז. 21632112 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

משוואות דיפרנציאליות רגילות

הודעהפורסם: 12:06 16/08/2009
על ידי physics
ת.ז. 52968682 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

ת.ז. 036552628 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.