עמוד 1 מתוך 2

תוצאות ערעורים - סמסטר ב' תשע"ב

הודעהפורסם: 08:50 31/05/2012
על ידי physics
חדו"א של טורים והתמרות

ת.ז 300447406 הערעור התקבל וציון הבוחן שונה ל- 25.

ת.ז 301571691 הערעור התקבל וציון הבוחן שונה ל- 13.

חדו"א של טורים

הודעהפורסם: 10:43 09/07/2012
על ידי physics
ת.ז 301571691 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

ת.ז 305756355 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

ת.ז 32724262 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

מערכות ספרתיות להנדסת חשמל

הודעהפורסם: 10:05 18/07/2012
על ידי physics
ת.ז 305411530 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

פיסיקה 2

הודעהפורסם: 12:59 30/07/2012
על ידי physics
ת.ז 200399616 הערעור התקבל והציון הסופי בקורס הוא: 56.

אלקטרוניקה

הודעהפורסם: 12:03 01/08/2012
על ידי physics
ת.ז 39330584 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 89 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 89.

תורת הקוונטים

הודעהפורסם: 12:24 02/08/2012
על ידי physics
ת.ז 307113514 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 98 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 98.

ת.ז 38071098 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

מבוא למחשבים ולמדעי המחשב

הודעהפורסם: 10:58 05/08/2012
על ידי physics
ת.ז 39951215 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

תכנות הנדסי א

הודעהפורסם: 10:42 06/08/2012
על ידי physics
ת.ז 305721995 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

אסטרונומיה כללית

הודעהפורסם: 11:16 06/08/2012
על ידי physics
ת.ז 32732018 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 88 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 98.

ת.ז 301234241 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל - 86 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 96.

ת.ז 203960570 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

משוואות דיפרנציאליות

הודעהפורסם: 10:09 07/08/2012
על ידי physics
ת.ז 302858386 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

ת.ז 301571691 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

תורת הקוונטים

הודעהפורסם: 14:37 07/08/2012
על ידי physics
ת.ז 204687982 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 70 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 71.

אלגברה

הודעהפורסם: 14:32 08/08/2012
על ידי physics
ת.ז 300949369 הערעור התקבל וציון הבחינה שונה ל- 96 ולכן הציון הסופי בקורס הוא: 96.

חדו"א

הודעהפורסם: 14:33 08/08/2012
על ידי physics
ת.ז 200399616 הערעור התקבל הציון הסופי בקורס הוא: 87.

ת.ז 200922417 הערעור התקבל\ הציון הסופי בקורס הוא: 96.

ת.ז 200257202 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

משדי"פ

הודעהפורסם: 13:31 12/08/2012
על ידי physics
ת.ז 304798457 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.

פיסיקה 2

הודעהפורסם: 10:24 15/08/2012
על ידי physics
ת.ז 306183401 הערעור נדחה והציון נשאר ללא שינוי.