עמוד 1 מתוך 1

תוצאות בחינה 2017

הודעהפורסם: 14:34 13/08/2017
על ידי dcohen
שלום,

להלן התוצאות. אתם תזהו את עצמכם לפי הציונים הסופיים שתקבלו מהאוניברסיטה.
שימו לב שלכל הציונים הסופיים הוספתי +7 נקודות.
לצורך בדיקה - הפתרונות "שלי" נמצאים באתר. מספרי התרגילים הם 3030, 5660, 8483.
ערעורי מיקוח אסורים. ערעור קביל רק במקרה של טעות בניקוד.

בברכה, דורון

עמודות: ציון הגשה, ציון בחינה, ציון סופי
100 88 99
98 85 96
98 76 90
100 75 90
99 74 89
98 73 88
100 70 86
98 65 82
98 64 81
100 62 80
98 56 76