דף 1 מתוך 1

ציון סופי

נשלח: 18:03 24/07/2013
על ידי yellinb
פורסמו ציוני המבחן. מספר שינויים בחישוב הציון הסופי:
1. לציון המבחן נוסף פקטור של 5 נקודות
2. ציון הבוחן הוא ציון מגן

חישוב הציון הסופי:
מי שעבר את המבחן - \(Final Grade = 0.8*(ExamGrade+5)+0.2*max(ExamGrade,BohanGrade)-homework penalty\)
מי שנכשל במבחן - \(Final Grade =(ExamGrade+5)-homework penalty\)

Re: ציון סופי

נשלח: 22:45 24/07/2013
על ידי yellinb
שימו לב:
לאחר בחינה מחודשת של נהלי הקורס, שמנו לב כי מעבר המבחן לא צוין כתנאי הכרחי למעבר הקורס. מי שציונו הסופי דורש תיקון (כלומר, שציון הבוחן לא חושב כמגן מכיוון שקיבל במבחן מתחת ל56) מתבקש לערער בהקדם.