דף 1 מתוך 1

הפרש פוטנציאלים

נשלח: 22:45 20/09/2016
על ידי שקמ
בשאלה (שאלה2, 2013 סמסטר ג, מועד א) הזרם המושרה הוא עם כיוון השעון כי מתנגד לשטף. הסעיף הבא שואל איפה הפוטנציאל יותר גבוה, בנקודה A או בנקודה B. לפי מה שאני הבנתי, ניתן להסתכל על התיל שבתוך התחום של השדה המגנטי כתיל עם נגד, שעליו יש מפל מתח, ומכיוון שהזרם בא מנקודה A לנקודה B הפוטנציאל צריך להיות יותר גבוה בנקודה A. בתשובות רשום שהפוטנציאל גבוה יותר ב-B ולא הסבירו מדוע. מה ההסבר מאחורי זה?

Re: הפרש פוטנציאלים

נשלח: 23:53 20/09/2016
על ידי simba
שאתה טועה בכיוון הזרם

Re: הפרש פוטנציאלים

נשלח: 10:57 21/09/2016
על ידי שקמ
אבל הזרם אמור להחליש את השדה שבתוך תחום השטף, כלומר השטח שחופף בין העיגול לתחום השדה המגנטי ולכן על פי חוק יד ימין הזרם ילך עם כיוון השעון, לא?
זה גם כיוון הזרם שיש בפתרון של המרצה

Re: הפרש פוטנציאלים

נשלח: 12:29 21/09/2016
על ידי simba
מה כיוון התנועה של המסגרת בשאלה?
אם המסגרת נעה ימינה, אכן אתה צודק והזרם ייצור שדה שמתנגד (מחליש את השדה הקיים).
לפיכך, השדה הנוצר מהזרם המושרה יפנה החוצה מהדף.
אם אני לא מתבלבל בשביל ייצר שדה שפונה החצוה מהדף צריך זרם נגד כיוון השעון.

מעבר לזה כמו שציינת הפתרון שאתה מדבר עליו (בהנחה שאתה מבין אותו נכון) מכיל סתירה פנימית.

Re: הפרש פוטנציאלים

נשלח: 15:45 21/09/2016
על ידי שקמ
זה העניין, שאני לא מבין איפה הסתירה פנימית. כיוון מהירות המסגרת העגולה הוא ימינה לתוך תחום השדה החשמלי, אשר יוצא מהדף כלפי הצופה בתמונה, ולכן הזרם המושרה הוא עם כיוון השעון ויוצר שדה לתוך התמונה כך שהוא מתנגד לשדה הקבוע שיש בתחום. זה החלק הראשון שלא מובן לי. החלק השני הוא העניין עם הפוטנציאל - במידה והזרם הוא עם כיוון השעון, אז הפוטנציאל בנקודה B אכן אמור להיות יותר נמוך מהפוטנציאל בנקודה A - כי הזרם יזרום מפוטנציאל גבוה לנמוך. לא כך?

Re: הפרש פוטנציאלים

נשלח: 15:58 21/09/2016
על ידי simba
אני מצטער וחוזר בי,

אני פשוט לא שמתי לה שהשדה המקורי בבעיה יוצא החוצה, וחשבתי שהוא נכנס פנימה לתוך הדף.

אי לכך כיוון הזרם שאמרת הוא נכון.

על אף האמור לעיל אכן יש סתירה פנימית בפתרון שכן הטיעון שלך לגבי כיוון מפל המתח נכון.

Re: הפרש פוטנציאלים

נשלח: 16:14 21/09/2016
על ידי שקמ
בסדר גמור, תודה רבה!