דף 1 מתוך 1

יום לימוד לקראת ימים נוראים

נשלח: 16:30 08/09/2009
על ידי אליעזר ב
יום עיון
לקראת ימים נוראים

ביום ג', כ"ו אלול תשס"ט, 15 בספטמבר 2009
בשעה 9:00 - 14:30 בבנין 72 חדר 538

בתוכנית:
9:00 לימוד בחברותות לקראת שיעור: סוגית גמרא במסכת ראש השנה
9:45 שיעור: מהותו של השופר - אורי עופרן
10:45 הפסקה
11:00 תשובה ובחירה חופשית: לימוד בכתבי ר' צדוק הכהן מלובלין - אליעזר באומגרטן
12:00 מדוע אלישע בן אבויה לא חזר בתשובה? ניתוח פסיכולוגי - דנה ליבמן
13:00 הפסקה
13:30 אדם בית א-לוהים לאור תפילת חנה - הרב עמית קולא
14:30 סיום

פתוח לכולם ללא תשלום

נא להירשם במייל: daroma@bgu.ac.il
פרטים: אורי: 054-4404672  משרד: 08-6461142  http://www.bgu.ac.il/daroma