דף 1 מתוך 1

אמריקאית מ2014 מועד ב

נשלח: 16:31 02/08/2016
על ידי noy
היי, במועד ב 2014 בשאלה אמריקאית 4
לא הבנתי איך הגיעו בפתרון ל 3IW.. (הבנתי שזה שימור תנע זויתי ואיך הגיעו ל5IW)
(צירפתי קישור עם השאלה)

שתי דיסקאות מסתובבות סביב ציר משותף )כמתואר באיור(. לדיסקה אחת
)הימנית( יש מומנט התמד של ומהירות זוויותית של . ולדיסקה השנייה
)השמאלית( יש מומנט התמד של ומהירות זוויותית של .
שתי הדיסקאות מוצמדות עד שהם מסתובבות יחד באותה התדירות.
מהי המהירות הזוויתית הסופית?

תודה מראש, נוי

Re: אמריקאית מ2014 מועד ב

נשלח: 20:28 02/08/2016
על ידי orlicht
התנע הזוויתי בהתחלה (חיבור של כל אחת מהדיסקייות בנפרד):
Li = Iw + 4wI = 5wI
מומנט ההתמד החדש הוא צירוף של 2 מומנטי ההתמד = 3I
והתנע הזוויתי החדש הוא:
Lf = I*w (אומגה חדש וI חדש)
מציבים שI חדש הוא 3I ומשווים

מקווה שזה ברור כי קצת מסובך לכתוב א זה כאן