דף 1 מתוך 1

תרגיל כיתה 9, שאלה 3. ושאלה עקרונית.

נשלח: 10:46 30/07/2017
על ידי michalur
תרגיל כיתה 9, שאלה 3:
איך מהמשפט - "הכוחות החיצוניים בבעיה הם N ו-mg הפועלים על התותח ועל הפגז" מסיקים כי - "ולכן קיים מתקף בציר y בלבד" ?
חשבתי שמתקף מתאפשר רק במצב בו אחד הרכיבים הוא אפס ובשאלה הזאת הפגז, כפי שהוגדרו הצירים, נורה בין הצירים כלומר יש לו התקדמות גם בציר y וגם בציר x. אז למה בציר y יש מתקף?

שאלה עקרונית:
זה חוזר על עצמו מספר פעמים. למשל בתרגיל כיתה 9, שאלה 1, הסעיף האחרון, מבטאים את הכוח המופעל על הגוף ללא ביטוי למהירות ההתחלתית אף על פי שהיא משפיעה על התנועה של הגוף. למה?

Re: תרגיל כיתה 9, שאלה 3. ושאלה עקרונית.

נשלח: 11:33 30/07/2017
על ידי Tomer Ygael
המתקף מוגדר להיות \(\int \vec{J} dt\) כלומר שאם קיים כוח שפועל לאורך זמן אז יש מתקף.
מכיוון שהכוחות החיצוניים היחידים שפועלים הם בציר ה-y המתקף עצמו מתקיים רק בציר ה-y.

כח שפועל על גוף לא תלוי במהירות של הגוף בכלל לדוגמא כדור מתנגש בכדור אחר עומד. לכדור אחד מהירות V ואילו לשני אין מהירות בכלל, לפי החוק השלישי של ניוטון אנחנו יודעים שהכח שהם יפעילו אחד על השני בהתנגשות שווים בגודלם והפוכים בכיוונם. כלומר שני גופים עם מהירויות שונות אבל אותו הכח פועלים עליהם.