דף 1 מתוך 1

צילום קורסים

נשלח: 11:33 24/12/2012
על ידי physics
נערכים לסמסטר ב' תשע"ג לצילום קורסים עבור חדר צפייה בווידאו יש במאגד 195 קורסים0 לצילום נעשה על חשבון תקציב דיקנאט הסטודנטים.ומטרתו מתן מענה לסטודנטים שהיו במילואים וכן לסייע לסטודנטים שמעוניינים לתגבר את לימודיהםקריטריונים לצילום הקורסים קורס חובה עם משתתפים רביםמרצים המעונינים להצטלם ולתת את הסכמתם לצילום.

להעביר לניצה כהן 6472376