דף 1 מתוך 1

פרויקט סילוק האסבסט בספאיית ארן

נשלח: 14:58 21/02/2013
על ידי physics
שלום רב ,כידוע לכם, הספרייה עומדת בפני פרויקט של סילוק אסבסט.

הפרויקט יחל בסוף יוני וימשך בין 4-5 חודשים.

במהלך תקופה זו (כולה או חלקה) , הספרייה תיסגר ורוב הספרים וכתבי-עת בדפוס לא יהיו נגישים לקהל.

צוות הספרייה ומבחר מן הספרים ישוכנו במקום חילופי.

בכל הזמן הזה, נמשיך לרכוש, למיין ולקטלג ספרים וכתבי-עת. כמוכן ינתנו שירותי יעץ, השאלה והשאלה בין-ספרייתיתעל מנת להיות מוכנים למבחנים של סמסטר ב' תשע"ג וללימודים בסמסטר א' תשע"ד, אנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם בנקודות הבאות:1. למקום החילופי יועברו ספרי יעץ, ספרים שמורים , ספרי לימוד ומבחר ספרים על פי בקשה או המלצה. אנשי הסגל מוזמנים להגיש לנו רשימות ספרים

שהיו רוצים שיהיו נגישים בתקופה האמורה. בגלל מגבלות המקום שיוקצה לנו לא נוכל להיענות לכל הבקשות ויהיה צורך לקבוע סדר עדיפות2. נא להעביר אלינו בהקדם רשימות של ספרים שהסטודנטים יזדקקו להם בתקופת מבחני סמסטר ב' תשע"ב.

את הרשימות יש לשלוח לגב' אילונה גילר, רמ"ד שירותי קהל igeller@exchange.bgu.ac.il3. נא להעביר אלינו בהקדם האפשרי רשימות של קריאת חובה לסמסטר א' תשע"ד.

את הרשימות יש להעביר לגב' אילונה גילר רמ"ד שירותי קהל igeller@exchange.bgu.ac.il4. בקשות לתדפיסים יש להעביר בהקדם האפשרי למייל הבא: delpek@bgu.ac.ilאת כל הבקשות יש להעביר לא יאוחר מה-15 לאפריל.

אנא העבירו מידע זה לאנשי הסגל בפקולטה.בנוסף, כל רעיון או הצעה שיש לכם לשיפור התהליך, יתקבלו בברכה ובתודה.

שבת שלום

חיה עזנר

מנהלת ספריית ארןDirector, Aranne Library

P.O.B 653 Beer Sheva 84105, Israel

Tel. +972-8-6461432

Fax. +972-8-6472940

asner@bgu.ac.il