דף 1 מתוך 1

פרס מכון ויצמן למידענות מתחום מדעי הטבע והמדעים המדוייקים

נשלח: 12:32 09/05/2013
על ידי physics
http://physweb.bgu.ac.il/PhysicsOffice/ ... rds_13.pdf


מכון ויצמן למדע - תוכנית לאומית לפרסי מחקר בתר-דוקטוריאליים
לקידום נשים במדע -2013

PhD הפרס מיועד למסיימות תואר שלישי -

בתחומי מדעי הטבע והמדעים המדוייקים
פרטים במסמך המצורף
בקשות תתקבלנה עד ל-1.6.2013