דף 1 מתוך 1

הנחיות לדיווח התפלגות סטטיסטית של ציונים גבוהים בקורס

נשלח: 11:24 03/07/2013
על ידי physics
http://physweb.bgu.ac.il/PhysicsOffice/ ... /page1.pdf

שלום לכולם



רצ"ב הנחיות לדיווח התפלגות סטטיסטית של ציונים גבוהים הקורס.



אבקש ליידע את חברי הסגל במחלקה , להעביר אליהם את ההנחיות וטופס הדיווח כדי שאלה יפעלו בהתאם.




בברכה

רבקה סדקה

עו"ר רמ"ן הפקולטה למדה"ט

טלפון 08-6461630