דף 1 מתוך 1

הפסקת לימודים ביום הסטודנט

נשלח: 11:59 04/04/2016
על ידי avivaf
הנדון: הפסקות לימודים: יום הסטודנט-תשע"ו
הועדה המרכזת בישיבותיה מספר 690 מתאריך 1.11.2015 ומספר 691 מתאריך 15.11.2015 , אישרה
את בקשת הסטודנטים להפסקות לימודים בתשע"ו:

יום הסטודנט
יום ג' -31.5.2016 החל מהשעה 18.00
יום ד' -1.6.2016 במהלך כל היום.
מכוון שעל פי החלטה זו, יוותרו 12 מפגשי הוראה בימי ד', הוחלט שביום א' האחרון של הסמסטר
26.6.2016 , ילמדו במתכונת יום ד' וזאת על מנת להשלים את ימי ההוראה בימי ד'.
מובהר שמרצה שלא יוכל ללמד ביום זה, יהיה מחוייב להשלים את השיעור במועד אחר.
נא היערכותכם על פי ההחלטה.