דף 1 מתוך 1

סמינר - היבטים וקשיים פיזיקליים-טכנולוגיים בגילוי מנהרות

נשלח: 09:26 04/05/2016
על ידי avivaf
המחלקה לגאוגרפיה ופיתוח סביבתי מזמינה אותך להשתתף
בסמינר המחלקתי הקרוב.
נושא הסמינר השבוע:היבטים ו קשיים פיזיקליים-טכנולוגיים בגילוי מנהרות
מרצה: מר יוסי צליח – יזם עצמאי

חברי סגל ותלמידי מחקר אשר יהיו מעוניינים להיפגש עם המרצה האורח/ת מתבקשים להודיע בהקדם לאבינועם מאיר (ameir@bgu.ac.il).