דף 1 מתוך 1

חוזר לסגל ההוראה בפקולטה - לשנה"ל תשע"ז 2017

נשלח: 11:08 12/09/2016
על ידי avivaf
שלום לכולם,

מצ"ב חוזר לסגל ההוראה בפקולטה לתשע"ז.

http://in.bgu.ac.il/teva/Documents/nili ... %D7%96.pdf

http://in.bgu.ac.il/teva/Pages/news/120916.aspx

שנת לימודים פוריה ומוצלחת.