דף 1 מתוך 1

מלגת בתר-דוקטור ממשיך /קצרת מועד.

נשלח: 12:03 18/11/2018
על ידי physics
שלום,להלן קול קורא למלגת בתר-דוקטור ממשיך /קצרת מועד.

Call for applications for a short-term post-doctoral scholarship:

http://in.bgu.ac.il/en/kreitman_school/ ... t-Doc.aspx

להלן קול קורא למלגת בתר-דוקטור ממשיך /קצרת מועד עם מנחה הדוקטורט ועל בסיס מצ'ינג של המנחה.המלגה מיועדת לדוקטורנטים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב אשר הגישו או יגישו את התיזה לשיפוט לבית ספר קרייטמן, עד 4.5 שנים מיום הקבלה ללימודים ואשר מעוניינים להישאר מספר חודשים כדי לפרסם את ממצאי המחקר שלהם.

המלגה מותנית בהגשת התיזה לשיפוט תוך 4.5 שנים מיום הקבלה ללימודי התואר השלישי.

· המלגה מוגבלת למספר חודשים בודדים בלבד בשנת תשע"ט בהתאם להודעת הזכיה שתשלח לכל זוכה. המלגה לא תמשיך מעבר למועד שיפורט, או לשנה שנייה.

· לא ניתן לקבל המלגה לתקופה הקצרה מ-4 חודשים (בהתאם לכללי המלגות).

אופן הגשת הבקשה:

טופס מועמדות על כל סעיפיו כולל צ'ק ליסט + טופס ריכוז נתונים – טופס אקסל יוגש ע"י המועמד ישירות למזכירות המחלקה.המחלקה תגיש את מועמדיה לפקולטה. הפקולטה תדרג את המועמדים והם יוגשו באמצעותה לבי"ס קרייטמן. בחירת הזוכים תתבצע ע"י ועדת תלמידי המחקר האוניברסיטאית.

בסמסטר זה יחולקו מספר קטן של מלגות.· תאריך הגשה למחלקה: 2.1.2019להלן קישור לאתר של קרייטמן:

http://in.bgu.ac.il/kreitman_school/Pag ... short.aspx

בברכה,

רחל ויסמןRachel Weisman

Doctoral Studies Coordinator |The Kreitman School of Advanced Graduate Studies

רחל ויסמן
רכזת ללימודי דוקטורט | בית ספר קרייטמן ללימודי מחקר מתקדמים

weismanr@bgu.ac.il

Fax: +972-8-6472889 | Tel: +972-8- 6472710