דף 1 מתוך 1

הזמנה לסמינר שבועי

נשלח: 14:53 27/11/2018
על ידי physics
לחברי הסגל שלום רב,הנכם מוזמנים לסמינר השבועי שיתקיים ביום חמישי 17.1.2019 בשעה 11:00 בבוקר, במחלקה להנדסת מכונות, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

נושא הסמינר:The Fluid Dynamics of Nanochannels and

Biological Systemsמרצה הסמינר:Dr. Yoav Green

Harvard T.H. Chan School of Public Healthמצורף תקציר הסמינר לעיונכם.

בברכה,

חנה כפיר
מזכירות המחלקה להנדסת מכונות
דוא"ל: hanac@bgu.ac.il
טלפון: 08- 6477043 | פקס: 08-6472813