דף 1 מתוך 1

קול קורא להגשת מועמדים למלגות עמיתי עזריאלי

נשלח: 12:38 17/12/2018
על ידי physics
להלן קול קורא להגשת מועמדים למלגות עמיתי עזריאלי לדוקטורנטים מצטיינים לשנת תש"פ:אוכלוסיית יעד וקריטריונים:

· דוקטורנטים שעבודת המחקר שלהם עוסקת בתחומים הבאים:

o מדעים – כולל טבע, בריאות והנדסה (לרשימה מלאה ומדויקת של התחומים – ראו התקנון המצ"ב)

o חינוך

o מדעי החברה (כולל ניהול)

o מדעי הרוח

· לכל תחום מוגדרים קריטריונים שונים להגשה – אנא קראו בקפידה את ההנחיות בקול הקורא, בהתאם לתחום המחקר.
לתשומת ליבכם: הקרן ביקשה להדגיש, שהתאריכים המופיעים במסגרת תנאי הסף להגשת מועמדות בקול הקורא (ישנן הבהרות בצ'ק ליסט) הינם קשיחים, ולא ניתנים לחריגה.

· מועמדים שייבחרו להגשה מטעם האוניברסיטה למלגות קלור או אדמס, לא יורשו להגיש מועמדותם למלגה זו.

דרישות הקרן ממקבלי המלגה:

· קבלת המלגה מותנית בשמירה על מצוינות אקדמית, ובהעברת דוח התקדמות כל חצי שנה.

· קבלת המלגה כרוכה בביצוע פעילות התנדבותית למען הקהילה, ובהשתתפות בפעילויות המאורגנות ע"י הקרן.

· כל פרסום של זוכי המלגה ילווה בציון התמיכה מהקרן. תקצירים יועברו לקרן למטרת שיווק תכנית המלגות.

גובה המלגה: (לפירוט מלא – ראו התקנון)

· 108,000 ₪ לשנה, למשך עד 3 שנים.

· עד 14,000-20,000 ₪ הוצאות מחקר / השתתפות בכנסים (כתלות בתחום המחקר).

· פטור מלא משכ"ל
לתשומת לב המחלקה: הגשת מועמדות ע"י המחלקה מהווה התחייבות לתשלום שכר הלימוד של הזוכה.

הרכב תיק מועמד: - יוגש כולו באנגלית (כולל הצרופות), ומוקלד במחשב

o קובץ צ'ק ליסט, חתום ע"י גורם פקולטי

o קובץ אקסל של טבלה מרכזת

o קובץ Word של טופס המועמדות

o קובץ PDF אחד המכיל את המסמכים הנלווים. לפירוט מלא, ראו קובץ הצ'ק ליסט המצ"ב.לתשומת ליבכם:

· התיק וכלל הצרופות יוגשו באנגלית בלבד. אנא היערכו לנושא מבעוד מועד, כולל הזמנת טפסים מיוחדים ואישורים רלוונטיים מהאוניברסיטה. לא יתקבלו מסמכים בעברית.

· מועמדים שייבחרו ע"י הוועדה האוניברסיטאית להגשת מועמדותם לקרן, יצטרכו לספק עותקים מודפסים של התיק. הודעות על כך יימסרו בסמוך למועד ההגשה לקרן.תאריכי הגשה:

· תאריך הגשה למחלקה: 09/01/2019

לתשומת ליבכם: על אף הכתוב במסגרת תקנון הקרן, תאריכי ההגשה הקובעים, הם אלו המפורסמים לעיל במייל זה.מצורפים:

· תקנון התכנית – בעברית ובאנגלית

· טופס הבקשה

· צ'ק ליסט

· טופס התחייבות להגשת הצעת מחקר

· טבלת ריכוז מועמדיםלפרטים נוספים, ראו את הקישור לאתר הקרן: http://www.azrielifoundation.org/fellows .לתשומת לב הגורמים הפקולטיים:

· מועדי ההגשה למחלקות ולבי"ס קרייטמן הינם כלל אוניברסיטאיים, וזהים בכל הפקולטות והמחלקות. אין לשנות או לפרסם מועדים שונים מאלה המופיעים במייל זה.

· לא ניתן להגיש יותר ממועמד אחד למנחה

· הקרן מעודדת מקוריות, יצירתיות וחדשנות במחקר. יש לשים לב לכך בדירוג המועמדים על ידי הפקולטה.

בברכה,
שרון סגל-שליבקוביץ
ביה"ס ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן| מרכזת לענייני מלגות ופרסים
sharonss@bgu.ac.il | Tel: +972-8-6428838
Fax: +972-8-6472889