דף 1 מתוך 1

מלגת צוקרמן

נשלח: 14:43 18/12/2018
על ידי physics
להלן קול קורא להגשת מועמדים למלגת צוקרמן להשתלמות בתר-דוקטור של חוקרים זרים ממקצועות ה-STEM בישראל, 2019.גובה המלגה: $50,000 לשנה, לתקופה של עד שנתיים.אוכלוסיית יעד וקריטריונים:

· המלגות מיועדות למשתלמי בתר-דוקטור במקצועות ה-STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

· אזרחי ארה"ב או קנדה

· בעלי תואר שלישי או כאלה שיגישו את עבודת הדוקטורט עד ה-30.9.2019

· בעלי אישור עקרוני להשתלמות מהמנחה המיועד באוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הרכב תיק מועמד:

· קובץ קורות חיים, כולל פסקה הממחישה כישורי מנהיגות של המועמד

· רשימת פרסומים, הכוללת 3 פרסומים לפחות, תוך ציון ה-impact factor של המגזינים בהם פורסמו

· מכתב כוונות קצר, המציין את כוונת המועמד לשוב לארה"ב או קנדה במטרה להשיג משרה אקדמית

· הצעת מחקר (עד 3 עמודים)

· מכתב הסכמה מהמנחה הישראלי

· 3 מכתבי המלצה, כולל מכתב מהמנחה לדוקטורט (רצוי שמכתב אחד יהיה מאוניברסיטה אחרת מזאת שבה קיבל המועמד את הדוקטורט)

· הצהרה בה מפרט המועמד את תכניות הקריירה העתידית

· צילום דרכון, כולל אישור ללימודים ועבודה בארה"ב

תאריכי הגשה:

לתשומת ליבכם: התאריכים הקובעים הם אלה המפורטים במייל זה, ולא אלה המופיעים באתר הקרן.
•תאריך הגשה למחלקה: 27.1.2019

פרטים נוספים ומלאים באנגלית בנוגע לתנאי המלגה, התחייבות המלגאים ואופן ההגשה – בקישור הבא:

http://zuckerman-scholars.org/postdocto ... emic-year/בברכה,

Limor Azoulay-Gowans
Scholarship and Award Coordinator | The Kreitman School of Advanced Graduate Studies
לימור אזולאי-גוונס
ביה"ס ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן| מרכזת לענייני מלגות ופרסים
limoraz@bgu.ac.il | Tel: +972-8-6428193
Fax: +972-8-6472889
Please don't print this email unless you really need to
like | watch | follow | network