דף 1 מתוך 1

קול קורא להגשת מועמדים

נשלח: 09:28 07/01/2019
על ידי physics
שלוםלהלן קול קורא להגשת מועמדים לתכנית המלגות לדוקטורנטים מצטיינים מהחברה הערבית ובני המיעוטים – מחזור י"ח, תש"פ-תשפ"ב.אוכלוסיית יעד וקריטריונים:

· דוקטורנטים מצטיינים פעילים מהחברה הערבית ובני המיעוטים, בכל מסלולי הלימוד (רגיל, משולב וישיר)

· למועמד יש הצעת מחקר מאושרת, או: המועמד הגיש את הצעת המחקר, והמנחה מתחייב שתאושר עד לתאריך 30/09/2019

· הצעת המחקר אושרה אחרי התאריך 01/05/2018

גובה המלגה:

62,000 ₪ לשנה למשך 3 שנים אקדמיות + 10,000 ₪ בכל שנה לכיסוי הוצאות מחקר

המלגה מותנית במצ'ינג:

· 52,000 ₪ במימון ות"ת

· 10,000 ₪ כמצ'ינג מחלקה / מנחה / פקולטההרכב תיק מועמד:

· קובץ אקסל של טבלה מרכזת

· קובץ PDF אחד המכיל את הצ'ק ליסט, טופס הבקשה והמסמכים הנלווים. לפירוט מלא, ראו קובץ הצ'ק ליסט המצ"ב.לתשומת לבכם: מועמדים שייבחרו ע"י הוועדה האוניברסיטאית להגשת מועמדותם לות"ת, יצטרכו לספק עותקים מודפסים של התיק. הודעות יימסרו בסמוך למועד ההגשה.תאריכי הגשה:

· תאריך הגשה למחלקה: 13/03/2019

· תאריך הגשה לבי"ס קרייטמן, לאחר דירוג מנהל בי"ס / דיקן: 31/03/2019.מצורפים:

· קול קורא ותקנון תש"פ

· טופס בקשה

· צ'ק ליסט

· טבלה מרכזת

· טופס התחייבות למצ'ינג

בברכה,

hebeng.png

Sharon Segal-Slivkovitz
Scholarship and Award Coordinator | The Kreitman School of Advanced Graduate Studies
שרון סגל-שליבקוביץ
ביה"ס ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן| מרכזת לענייני מלגות ופרסים
sharonss@bgu.ac.il | Tel: +972-8-6428838
Fax: +972-8-6472889