דף 1 מתוך 1

הגשת מועמדים לתכנית המלגות של הות"ת לדוקטורנטיות מצטיינות

נשלח: 14:12 31/01/2019
על ידי physics
שלום לכולן,להלן קול קורא להגשת מועמדים לתכנית המלגות של הות"ת לדוקטורנטיות מצטיינות במקצועות ההייטק, מחזור ב', תש"פ.

אוכלוסיית יעד וקריטריונים:

· דוקטורנטיות מצטיינות, בעלות הצעת מחקר מאושרת, שאושרה לאחר 01/05/2018, ולומדות את אחד ממקצועות ההייטק (המפורטים בתקנון המלגה).

· לדוקטורנטיות במסלול הישיר: החלו את לימודיהן בתשע"ז לכל המוקדם

· לדוקטורנטיות במסלול הרגיל או המשולב: החלו את לימודיהן בתשע"ח לכל המוקדם, וההפרש בין מועד סיום התואר השני לבין מועד הגשת הצעת המחקר לדוקטורט אינו עולה על שנתיים.
גובה המלגה:

62,000 ₪ לשנה למשך עד 3 שנים אקדמיות + 10,000 ₪ בכל שנה לכיסוי הוצאות מחקר

המלגה מותנית במצ'ינג:

· 52,000 ₪ במימון ות"ת

· 10,000 ₪ כמצ'ינג מהמחלקה / המנחההרכב תיק מועמדת:

· קובץ אקסל של טבלה מרכזת

· קובץ PDF אחד המכיל את הצ'ק ליסט החתום, טופס הבקשה והמסמכים הנלווים. לפירוט מלא, ראו קובץ הצ'ק ליסט המצ"ב.

לתשומת לבכן: עבור מועמדות שתבחרנה ע"י הוועדה האוניברסיטאית להגשת מועמדותן לות"ת, יידרשו עותקים מודפסים של התיק. הודעות יימסרו בסמוך למועד ההגשה.תאריכי הגשה:

· תאריך הגשה למחלקה: 03/03/2019


מצורפים:

· תקנון תש"פ

· טופס בקשה

· צ'ק ליסט

· טבלה מרכזת

· טופס התחייבות למצ'ינג

לפרטים נוספים ומלאים בנוגע לתנאי המלגה, התחייבות המלגאיות ואופן ההגשה - ראו המצ"ב.בברכה,

hebeng.png

Sharon Segal-Slivkovitz
Scholarship and Award Coordinator | The Kreitman School of Advanced Graduate Studies
שרון סגל-שליבקוביץ
ביה"ס ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן| מרכזת לענייני מלגות ופרסים
sharonss@bgu.ac.il | Tel: +972-8-6428838
Fax: +972-8-6472889