דף 1 מתוך 1

מבחן 2007 סמסטר א מועד ב שאלה 4א

נשלח: 17:05 21/01/2010
על ידי zoran
בסעיף א ביקשו להוסיף איבר חדש לתחילת הלינקד ליסט.
הם רשמוpreviousבתשובות כאשר הם רצו לתת לראשון המקורי ברשימה את הראשון החדש כ

m_lHead.setPrevious(elem);

set כשבעצם לא הופיעה בשום מקום במחלקות הנתונות הפעולה

ולפי נתוני השאלה הגיוני לרשום

m_lHead.m_lPrevious=elem;

מצורף הפתרון המלא מהאתר
public void addHead(Object oData){
DLink elem = new DLink(m_lHead, null, oData);
if (m_lHead != null)
m_lHead.setPrevious(elem);
else
m_lTail = elem;
m_lHead = elem;
__________________________________________

Re: מבחן 2007 סמסטר א מועד ב שאלה 4א

נשלח: 17:09 21/01/2010
על ידי moshes
הרבה פעמים הם מניחים שהסטרים והגטרים נמצאים בתוך המחלקה
ראיתי גם הרבה פעמים שרשמו getnext() או getdata() שבעצם המחלקות האלה לא מתוארות בקלאז שהם אמרו
לפי מה שאני הבנתי סטרים וגטרים תמיד נמצאים ואתה יכול להשתמש בהם .
אבל אולי אני טועה