דף 1 מתוך 1

חלק 2 - משימה רביעית scale

נשלח: 02:17 20/12/2009
על ידי Eg1986
שלום,

יש לי בעיה בנוגע להבנת הנקרא של המשימה:
void scale (Point p, double scaleFactor) – משנה את גודל האובייקט פי scaleFactor ביחס לנקודה הנתונה p. המיקום החדש של כל נקודה באובייקט יהיה במרחק פי scaleFactor מהנקודה p ביחס למרחק המקורי. רמז: נסמן ב POld את המיקום הנוכחי של קודקוד, וב PNew את המיקום החדש.
pNew= new Point (pOld.getX()*scaleFactor, pOld.getY()*scaleFactor)

לפי מיטב הבנתי הכוונה היתה לקחת כל נקודה מקורית באוביקט הנתון,לכפול כל ערך שלה הן Xוהן Y
במרחק מהנקודה המקורית לנקודה המתקבלת ("מהנקודה p ביחס למרחק המקורי.")
ואת זה לכפול בפקטור המתקבל("במרחק פי scaleFactor מהנקודה").

אך לפי הרמז שלכם:
pNew= new Point (pOld.getX()*scaleFactor, pOld.getY()*scaleFactor)
אין כל התייחסות לנקודה המתקבלת...התעלמתם ממנה לחלוטין
אם כך אזי לא ברור לי לשם מה אנו מקבלים בכלל נקודה מלכתחילה.

Re: חלק 2 - משימה רביעית scale

נשלח: 10:31 21/12/2009
על ידי רפי_כהן_TA
עבור כל אחת מנקודות המצולע יש להפעיל את ההתמרה:
p1= new Point (p.getX()+ (p1.getX()-p.getX())*scaleFactor, p.getY()+ (p1.getY()-p.getY())*scaleFactor); // for p1 with p and scaleFactor as parameters

Re: חלק 2 - משימה רביעית scale

נשלח: 21:40 21/12/2009
על ידי adiadi
האם החיסור בין ערך הקודקוד לבין ערך הנקודה P לא אמור להיות בערך מוחלט? הרי מדובר במרחק בין 2 נקודות.

Re: חלק 2 - משימה רביעית scale

נשלח: 15:40 23/12/2009
על ידי lironsam
מצטרפת לשאלה ..... לא אמורים לחשב את המרחק בין הנקודות ולא סתם לחסר ביניהן?
(המרחק בין P לבין הנקודות לא חייב להיות מקביל לראשית.... כמו בציור שהצגתם בעבודה...)

Re: חלק 2 - משימה רביעית scale

נשלח: 16:45 23/12/2009
על ידי mari
אין להשתמש בערך המוחלט, הסימן נותן מידע על הכיוון

מתרגל