קורסי המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת פתוחים להרשמה

זה הפורום של "סמינר נושאי מחקר". בנוסף המרצים יכולים לפרסם כאן הצעות לפרויקטים בתואר ראשון או להציע נושאי מחקר לתואר שני/שלישי. סטודנטים יכולים לשאול שאלות בהקשר זה.
כללי הפורום
כאן המרצים יכולים לפרסם הצעות לפרויקטים בתואר ראשון או להציע נושאי מחקר לתואר שני/שלישי. סטודנטים יכולים לשאול שאלות בהקשר זה. אינפורמציה סמסטריאלית על סמינר נושאי מחקר here ועל הפעילות המחקרית במחלקה here ועל פרויקטים לתואר ראשון here
שלח תגובה
topazl
הודעות: 60
הצטרף: 10:24 14/03/2019

קורסי המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת פתוחים להרשמה

שליחה על ידי topazl » 10:36 17/06/2019

סטודנטים יקרים,
הקורסים של המכון הבינאוניברסיטאי באילת שיתקיימו בשנת הלימודים תש"ף פתוחים להרשמה והנכם מוזמנים להירשם אליהם באתר המכון. מידע נוסף ניתן למצוא בקישור הבא http://www.iui-eilat.ac.il/Courses/Courses.aspx

חשוב מאוד! בעת ההרשמה עליכם לעדכן את המידע לגבי המעמד שלכם בשנת הלימודים תש"ף (פרטים אישיים, מוסד אקדמי, חוג, תואר, שנת לימודים לתואר) וללחוץ על שמור. רק לאחר מכן יש לבחור את הקורסים אליהם אתם רוצים להתקבל.

יש להעלות למידע האישי: גיליונות ציונים עדכניים, אישורי זכאות לתואר ראשון ותואר שני ובמידה שתדרשו - אישור פרטני מועדת ההוראה במוסד האקדמי על שהקורס יוכר לכם. ניתן להעלות ציונים המופיעים במידע האישי באוניברסיטה כל עוד הם כוללים: שם או לוגו של המוסד האקדמי, שם הסטודנט, ת.ז. של הסטודנט, פירוט הציונים של כל שנות הלימוד, ממוצע רב שנתי (תלמידי שנה ג' תואר ראשון) וציון סופי לתואר (תלמידי תארים מתקדמים).

ניתן להיות רשומים ל-4 קורסים לכל היותר. הקבלה לקורסים היא על סמך עמידה בתנאי הקבלה: קהל יעד, דרישות קדם, ציון, הכרה בקורס על ידי המוסד האקדמי אליו שייך הסטודנט ומקום פנוי.

שימו לב לגבי שפת ההוראה בקורסים:

"מיקרוביולוגיה ימית" (פתוח רק לתלמידי תארים מתקדמים) - שפת ההוראה תהיה אנגלית וכל מטלות הקורס תבוצענה באנגלית.

"מנגנוני ארס והגנה כימית בים", "סדימנטולוגיה ימית“, "ביולוגיה ואקולוגיה של עשבי ים במפרץ אילת" ו- "אוקיינוגרפיה ביוגיאוכימית" - במידה שישתתף בהם סטודנט שאינו דובר עברית, שפת ההוראה תהיה אנגלית. אם הקורסים יועברו באנגלית ניתן יהיה להיבחן ו/או להגיש את המטלות הכתובות בעברית.

שאר הקורסים – שפת ההוראה תהיה עברית אך תיתכנה בהם מספר הרצאות באנגלית.


מועדי הרשמה
* ההרשמה לקורסים "ביולוגיה של אלמוגים" ו- "מנגנוני ארס והגנה כימית בים" תיסגר ביום ראשון ה-15 בספטמבר 2019.
* ההרשמה לשאר הקורסים (סמסטר א' ו-ב') תיסגר ביום שלישי ה-1 באוקטובר 2019.
לאחר הטיפול בכל המועמדים שנרשמו עד לתאריכים לעיל ההרשמה תיפתח שוב וקבלת נרשמים נוספים תהיה על סמך מקום פנוי. הודעות על קבלה לקורסים תישלחנה למועמדים לפני תום תקופת השינויים של סמסטר א'.

סטודנטים שהתקבלו ואישרו את השתתפותם בקורס יוכלו לבטל את השתתפותם עד לתאריכים המפורטים להלן
* הקורסים "ביולוגיה של אלמוגים" ו- "מנגנוני ארס והגנה כימית בים" – לא ניתן לבטל.
* שאר הקורסים של סמסטר א' – יום שני ה- 4 בנובמבר 2019.
* הקורסים של סמסטר ב' - יום ראשון ה-16 בפברואר 2020.

מצ"ב כרזת פרסום לקורסים.
נשמח לראותכם בין משתתפי הקורסים,
ברכה
Dear students,
The courses of the Interuniversity Institute in Eilat, which will take place during the academic year 2019-2020, are open for registration and you are welcome to sign up at the Institute's website. More information can be found at http://www.iui-eilat.ac.il/Courses/Courses.aspx.

Very important! In the registration process you must first update the details of the studies (personal information, academic institution, department, degree, year of study) that will be valid for 2019-2020 and click Save. Only then, choose the courses.

Upload to the Institute's system: grades sheets, eligibility certificates (if you have completed a degree), and if required - individual approvals for the recognition of the course. The grades appearing in yours university's personal information may be uploaded as long as they include the name or logo of the academic institution, the name of the student, ID number of the student, the grades of all the years of study, the multi-year average (third year students), and the final grade for the degree (graduated students).

You can enroll in up to 4 courses. Admission to the courses is based on meeting the admission criteria: target audience, pre-requisites, grade, recognition of the course by the academic institution to which the student belongs and availability of places in the course.

Pay attention to the language of instruction in the courses:

"Marine Microbiology" (open only to graduate students) - the language of instruction will be English and all the course assignments will be done in English.

“Marine Venoms and Defense Systems”, "Marine Sedimentology", "Biology and Ecology of Seagrasses in the Gulf of Eilat" and “Ocean Biogeochemistry” - if students who do not speak Hebrew will take part in the course the language of instruction will be English. If the language of instruction will be English, Hebrew speakers will be given the opportunity to take the exam and submit the written assignments in Hebrew.

The rest of the courses - the language of instruction will be Hebrew but may include a number of lectures in English.

Registration dates
* Registration for courses "Biology of Corals" and "Marine Venoms and Defense Systems" will be closed on Sunday, September 15, 2019.
* Registration for the rest of the courses (1st and 2nd semester) will be closed on Tuesday, October 1, 2019.
After processing all candidates who have registered until the above dates, the registration will be opened again and additional participants will be accepted based on availability. Course acceptance notices will be sent to applicants before the end of the 1st semester course change period.

Students who have been accepted and have approved their participation in the course will be able to cancel their participation until the dates listed below
* Courses "Biology of Corals" and "Marine Venoms and Defense Systems"- cannot be cancelled.
* The other courses of the 1st semester – Monday, November 4, 2019.
* The courses of the 2nd semester - Sunday, February 16, 2020.

Attached is an advertising poster for the courses.
We look forward to seeing you among the course participants,
Bracha

Viviana (Bracha) Farstey, Ph.D.
Teaching Coordinator
The Interuniversity Institute for Marine Sciences
The H. Steinitz Marine Biology Laboratory
P.O.B 469
Eilat, 88103
Israel
Tel. 972-8-636-0162
Mobile 054-8820799
Fax: 972-8-636-0169
e-mail: Viviana.Farstey@mail.huji.ac.il
קבצים מצורפים
IUI COURSES 2019-2020 - POSTER_16.6.2019.pdf
(673.46 KiB) הורד 233 פעמים
IUI COURSES 2019-2020 - ENGLISH POSTER_16.6.2019.pdf
(854.06 KiB) הורד 236 פעמים

שלח תגובה

חזור אל “פרויקטים ונושאי מחקר”