דף 1 מתוך 1

רשתות נוירונים: זיכרון, למידה וקידוד עצבי

נשלח: 09:34 04/02/2014
על ידי physics
http://physweb.bgu.ac.il/PhysicsOffice/ ... ts/sil.pdf

שלום,

אנא הביאו לידיעתם של תלמידי מוסמך בפיסיקה ותלמידי השנה השלישית בתואר ראשון קיומו של קורס אותו אני מעביר בסמסטר ב (ראו סילבוס מצורף). הקורס סוקר נושאים ומשגים מרכזיים בנוירו-פיסיקה וחישוביות עצבית, דן ומנתח מודלים של למיד וזיכרון כיצד חוקרים מבחינה עיונית את הקוד העצבי וגם נותן מושג כללי כיצד פיסיקאי תיאורטי משתלב בחקר המח ותורם בעבודה שהיא גם בעלת ריגורוזיות מתימטית וגם בעלת משמעות כלפי ההבנה המדעית של המערכת החיה.

תודה,

מעוז


Maoz Shamir Ph.D.
Address: Department of Physiology and Neurobiology
Ben-Gurion University of the Negev, P.O.B. 653
Be'er-Sheva 84105, Israel.
Tel: +972-(0)8-647 7324
Fax: +972-(0)8-647 7628
Email: shmaoz@bgu.ac.il