דף 1 מתוך 1

מדיניות מועדים מיוחדים

נשלח: 13:30 07/05/2017
על ידי avivaf
שלום רב,

ברצוני להסב את תשומת ליבכם לכך שבסמסטר ב' הקרוב ואילך, מועדים מיוחדים יאושרו רק על פי תקנון הבחינות.
הנוהל והמניעות החמורות המזכות במועד מיוחד מפורטות באתר מזכירות אקדמית
http://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/%D7 ... 3.2016.pdf

לידיעתכם, בקשות למועד מיוחד לאחר מימוש שני מועדים א' ו-ב' הינן חריגות ונדונות בוועדת הוראה פקולטית, לרוב אף אינן מאושרות.


בהצלחה לכולם !

אביבה