דף 1 מתוך 1

קורס קיץ "קרח אש ומטר של ברזל - תמורות בהיסטוריה של כדוה"א

נשלח: 08:13 25/06/2017
על ידי physics
שלום רב,המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה מציעה את הקורס 206-17081 "קרח אש ומטר של ברזל - תמורות בהיסטוריה של כדוה"א" בסמ' קיץ תשע"ז (13.8.17-28.9.17) במסגרת לימודים כלליים לכלל התלמידים באוניברסיטה.להלן פרטי הקורס:

206-17081 "קרח אש ומטר של ברזל - תמורות בהיסטוריה של כדוה"א", הקורס ניתן כקורס מקוון (הוראה מתוקשבת) בהיקף 3 נק"ז. המרצה: פדרו מרקוס רנדל.

במהלך הקורס ינתנו מס' תרגילים ובתום הקורס תתקיים בחינה בקורס.סילבוס הקורס:

התפתחות כדור הארץ: העדויות הראשונות בסלעים לגבי נוכחות החיים; שינויים בהרכב האוקיאנוסים והאטמוספרה עם הזמן; השפעות על מערכת החיים של קרח, מידבור, התנגשויות במטאוריטים, התפרצויות הרי געש מסיביות, השתנות השמש ו'מחול היבשות'. רוב השיעורים קשורים בהפרעות אקלים בכדור הארץ, נושא הנמצא על סדר היום הציבורי. כל נושא נזכר נידון לאור תגליות חשובות של השנים האחרונות, כאשר מגוון תיאוריות להסבירם נידונות בקורס.דרישות הקורס:

הקורס ניתן כקורס מתוקשב של שיעורים המועברים בעזרת שקופיות, אנימציה וסרטי וידיאו משולבים ומדובבים. כל סטודנט יקבע את זמן האזנתו לשיעור השבועי לפי נוחיותו. בתום כל שיעור תינתנה מספר שאלות רב-ברירתיות. הסטודנט יענה עליהן, ישלח את תשובותיו, ויקבל מענה מהיר לשגיאותיו. פורום מתוקשב באתר יאפשר לסטודנט לקבל הסבר על שגיאותיו ולהאיר על נקודות לא ברורות.

בחינה: בתום הקורס תתקיים בחינה מורכבת משאלות רב ברירתיות.לתשומת לבכם, הרישום לקורסי קיץ יתקיים בין התאריכים 23.7.17-26.7.17(תקופת מבחנים לקורסי קיץ: 1.10.17-27.10.17).