דף 1 מתוך 1

מועדים מיוחדים סמסטר ב' תשע"ז

נשלח: 10:29 24/07/2017
על ידי avivaf
שלום רב,

תאריכי המועדים המיוחדים לסמסטר ב' תשע"ז יתקיימו בין התאריכים 1/9 ועד 20/10 ומפורסמים באתר :
http://physweb.bgu.ac.il/PhysicsOffice/MOADIM
בקורסים של פקולטות אחרות יש להתעדכן מולן.

בקשה למועד מיוחד יש להגיש על גבי טופס - רצ"ב קישור, בצרוף אישורים רלבנטיים (אין צורך ליידע אותי מראש, גם אם יש לכם חפיפה).
http://www.bgu.ac.il/tevaforms/Files/Moed.doc

המניעות החמורות המזכות במועד מיוחד מפורטות בסעיף 7 בנוהל הבחינות
http://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/%D7 ... 3.2016.pdf
לידיעתכם, במקרים בהם לתלמיד אין מניעה חמורה כפי שמפורט בנוהל, נדרשת הסכמת המרצה וחתימתו על גבי טופס הבקשה, צפו לכך שלא כל המרצים מסכימים.

אל תקדימו להגיש את הבקשה קודם תממשו את המועדים שביכותלכם לגשת ואז תחליטו.
התאריך האחרון להגשת הבקשות הוא 27/8.

בהצלחה לכולם,

אביבה

avivaf

הודעות: 296
הצטרף: 09:56 30/04/2007