דף 1 מתוך 1

מועדים מיוחדים סמסטר א

נשלח: 10:59 16/01/2019
על ידי avivaf
שלום רב,

המניעות החמורות המזכות במועד מיוחד מפורטות בסעיף 7 בנוהל הבחינות
http://in.bgu.ac.il/acadsec/DocLib2/%D7 ... 3.2016.pdf
לידיעתכם, במקרים בהם לתלמיד אין מניעה חמורה כפי שמפורט בנוהל, נדרשת הסכמת המרצה וחתימתו על גבי טופס הבקשה, צפו לכך שלא כל המרצים מסכימים.
בקשה למועד מיוחד יש להגיש על גבי טופס, רצ"ב קישור, בצרוף אישורים רלבנטיים.
http://www.bgu.ac.il/tevaforms/Files/Moed.doc

אל תקדימו להגיש את הבקשה קודם תממשו את המועדים שביכותלכם לגשת ואז תחליטו.
התאריך האחרון להגשת הבקשות הוא תום מועדי ב' של סמסטר א'.

תאריכי המועדים המיוחדים לסמסטר א' תשע"ט מפורסמים בקובץ הקורסים ובאתר:
http://physweb.bgu.ac.il/PhysicsOffice/MOADIM

בהצלחה לכולם,

אביבה