דף 1 מתוך 1

מערכת מקוונת להגשת בקשות למועד מיוחד

נשלח: 11:51 26/07/2020
על ידי avivaf
סטודנט/ית יקר/ה,
אנו שמחים להודיע על מערכת מקוונת חדשה להגשת בקשות למועדים מיוחדים ,המערכת ידידותית ונוחה למשתמש.
לפי נהלי ההגשה במערכת החדשה, ניתן יהיה להגיש בקשה למועד מיוחד רק לאחר פרסום ציוני עבור הקורס בגינו מוגשת הבקשה למועד המיוחד. –מועד ב' בבחינה
עם פרסום ציוני מועד ב', יישלח מייל לסטודנט/ית הרשום/ים בקורס האמור, אודות פרסום הציונים . במידה והנך מעוניין/נת להגיש בקשה למועד מיוחד בקורס זה, יש להיכנס בלינק הבא: ולהגיש את הבקשה המקוונת למועדים המיוחדים.
https://gezer1.bgu.ac.il/meser/login.php
במהלך זמן זה יהיה ניתן לבצע שינויים ככל שיידרש המערכת תיפתח למשך 72 שעות.
בתום 72 שעות המערכת תיסגר ולא ניתן יהיה להגיש בקשות/לשנות.
עם סגירת מערכת הבקשות למועדים מיוחדים, יחל הטיפול ע"י המחלקה, ועם סיום הטיפול תתקבל תשובה במייל על אישור/דחייה של הבקשה.
לתשומת ליבך:
מאחר והמערכת להגשת בקשות למועדים מיוחדים נמצאת בהרצה בפקולטה למדעי הטבע, התקבל אישור המזכיר האקדמי לשינוי בזמני הגשת הבקשות, תוך 72
שעות מפרסום ציוני מועד ב' ולא לפי המפורסם בנוהל הבחינות סעיף 7.1.
נודה לך על שיתוף פעולה והגשת הבקשות בזמן לפי הנוהל החדש.
הפקולטה למדעי הטבע.