דף 1 מתוך 1

פיסיקה של חומרים גרנולריים

נשלח: 09:13 26/02/2020
על ידי avivaf
הסמסטר יתקיים קורס בחירה חדש - פיסיקה של חומרים גרנולריים, מיועד לתלמידי שנה ג' ותארים גבוהים
מרצה - עדו רגב
regevid@bgu.ac.il
מס׳ קורס - 203-2-5061
מטרת הקורס לחשוף סטודנטים לתחום החומרים הגרנולריים ומוצקים אמורפיים, שהם סוג של מצב מעובה שבדרך כלל נמצא מחוץ לשיווי משקל תרמודינמי.
במהלך הקורס נלמד שיטות אנליטיות ונומריות המשמשות למחקר והבנה של חומרים אלו והפאזות השונות שלהם, אך רלוונטיות גם לתחומים אחרים בפיזיקה
בדגש על מצב מעובה, מצב מוצק, ביופיסיקה וגיאופיסיקה.

פרטים נוספים באתר הקורס:
https://physics.bgu.ac.il/COURSES/Admin ... ctII/2020B

New course - Physics of granular media
Lecturer - Ido Regev
regevid@bgu.ac.il
Course no. - 203-2-5061

The course's goal is to expose students to the field of granular materials and amorphous solids, which are a form of condensed matter
which is typically not in thermodynamic equilibrium. During the course we will learn different analytical and numerical approaches for
understanding different aspects of amorphous solids. Most of these methods are relevant to other fields of physics with emphasis on
.condensed matter physics, solid state physics, biophysics, and geophysics

:More details in the course website
https://physics.bgu.ac.il/COURSES/Admin ... ctII/2020B