דף 1 מתוך 1

קורס קיץ "קרח אש ומטר של ברזל - תמורות בהיסטוריה של כדוה"א " 206-17081

נשלח: 09:49 15/06/2020
על ידי physics
שלום רב,

המחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה מציעה את הקורס "קרח אש ומטר של ברזל - תמורות בהיסטוריה של כדוה"א" (206-17081) בסמ' קיץ תש"ף (9.8.2020-25.9.2020) במסגרת לימודים כלליים לכלל התלמידים באוניברסיטה.
הרישום לקורסי קיץ יתקיים בין התאריכים 19.7.2020-22.7.2020.

להלן פרטי הקורס:
הקורס ניתן כקורס מקוון (הוראה מתוקשבת) בהיקף 3 נק"ז
מרצה הקורס: ד"ר צחי גולן
במהלך הקורס ינתנו מס' תרגילים ובתום הקורס תתקיים בחינה.

סילבוס הקורס:
התפתחות כדור הארץ: העדויות הראשונות בסלעים לגבי נוכחות החיים; שינויים בהרכב האוקיאנוסים והאטמוספרה עם הזמן; השפעות על מערכת החיים של קרח, מידבור, התנגשויות במטאוריטים, התפרצויות הרי געש מסיביות, השתנות השמש ו'מחול היבשות'. רוב השיעורים קשורים בהפרעות אקלים בכדור הארץ, נושא הנמצא על סדר היום הציבורי. כל נושא נזכר נידון לאור תגליות חשובות של השנים האחרונות, כאשר מגוון תיאוריות להסבירם נידונות בקורס.

דרישות הקורס:
הקורס ניתן כקורס מתוקשב של שיעורים המועברים בעזרת שקופיות, אנימציה וסרטי וידיאו משולבים ומדובבים. כל סטודנט יקבע את זמן האזנתו לשיעור השבועי לפי נוחיותו. בתום כל שיעור תינתנה מספר שאלות רב-ברירתיות. הסטודנט יענה עליהן, ישלח את תשובותיו, ויקבל מענה מהיר לשגיאותיו. יתכן וחלק מההרצאות יתקיימו ב- zoom. פורום מתוקשב באתר יאפשר לסטודנט לקבל הסבר על שגיאותיו ולהאיר על נקודות לא ברורות.
בחינה: בתום הקורס תתקיים בחינה המורכבת משאלות רב ברירתיות.

הרישום המוקדם מתבצע עד מחר, 11.06.2020.
לתשומת לבכם, הקורס יפתח במידה שתהיה היענות ברישום מוקדם.


בברכה,


מזכירות המחלקה למדעי כדור הארץ והסביבה
Department of Earth and Environmental Sciences
דוא"ל: geology@bgu.ac.il
טלפון: 08-6461288/9 | נייד: 08-6472997
אתר המחלקה: http://in.bgu.ac.il/teva/geological
בבקשה אל תדפיסו דוא"ל זה אלא אם אתם חייבים