דף 1 מתוך 1

פרויקטים - מדיניות מלגות תואר שני

נשלח: 09:57 24/03/2010
על ידי dcohen
שלום,

בהמשך להודעה קודמת, שבה ציינתי עדכון במדיניות פרויקטים,
התקבלה על ידי הרמ"ח החלטה שסטודנט שביצע פרויקט בתואר ראשון
יהיה זכאי למנת מילגה מחלקתית נוספת בתואר שני.
החלטה זו תיושם לגבי סטודנטים שיתחילו לימודי תואר שני ב-2012,
ולכן רלונטית לסטודנטים שמסיימים בשנה"ל הקרובה את התואר.

בברכה, דורון