דף 1 מתוך 1

מרוכבות והסתברות - מועדים מיוחדים

נשלח: 09:15 30/01/2011
על ידי avivaf
שלום רב,
להלן החלטת יו"ר ועדת הוראה במחלקה לפיסיקה בעניין:
>
> שירן מועד שנה ב העבירה אלינו
> החלטה של הנדסה רצ"ב
> לגבי גמישות מועדים במרוכבות
> והסתברות בגלל סמיכות תאריכים.
> עלינו "ליישר קו" עם ההחלטה.
> האם תוכלי לידע את הסטודנטים.
>
> דורון
>
>
>
>
> the original msg
> >
> *Sent:* Sat, January 29, 2011 8:26:00 PM
> *Subject:* Fwd: הודעה מרמ"ה המחלקה להנדסה ביורפואית
>
> לסטודנטים של הנב”ר הרשומים לקורס “יסודות תורת הפונקציות המרוכבות”
> 20110071 (להלן “מרוכבות”) שלקחו מועד א’ ב 10/01/2011 וגם רשומים לקורס
> "מבוא להסתברות" 20110131 (להלן “הסתברות):
>
>
> לאחר בחינה קפדנית של טענותיכם, התייעצות עם מספר חברי סגל במחלקה, והקרבה
> של יום אחד בין מועד א’ בהסתברות ומועד ב’ בקורס “מרוכבות” הנדון אני מאשר
> באופן חריג:
>
>
> 1. לסטודנטים שנכללים בקבוצת הממוענים של הודעה זו שיבחנו במועד א’
> בהסתברות ולא במועד ב’ במרוכבות, יאושר לגשת למועד ג’ במרוכבות.
> או
> 2. לסטודנטים שנכללים בקבוצת הממוענים של הודעה זו שיבחנו במועד ב’
> במרוכבות ולא במועד א’ בהסתברות, יאושר לגשת למועד ג’ בהסתברות.
>
>
> אל מנת להסיר ספק:
> א. אישור של שלושה מועדים בבחינה אינו בסמכותי והודעה זו אינה אישור לשלושה
> מועדים לא במרוכבות ולא בהסתברות (או בכל מקצוע אחר).
> ב. לא יינתנו אישורים למועדי ג’ גם במרוכבות וגם בהסתברות.
> ג. במקרה שתנאי ה-“או” בין 1 ו-2 וסעיף (ב) לעיל אינם ברורים דיים! אשורים
> 1 או 2 להלן תקיפים אך ורק לסטודנטים שנכללים בקבוצת הממוענים של דוא”ל זה
> ויבחנו או במרוכבות או בהסתברות. סטודנטים שלא יבחנו בשני המועדים הנדונים
> לא יהיו זכאים למועד ג’ בקורסים אלו.
> ד. במידה ומי מהסטודנטים לא יוכל להיבחן במועדים הנדונים על פי הסעיפים
> המוגדרים בתקנון הבחינות האוניברסיטאי תישקל זכאותם למועדי ג’ באופן פרטני
> ע”י יו”ר ועדת הוראה של הנב”ר.
>
>
> אני חושב שמה שכתוב כאן די ברור ואפילו קצת חוזר על עצמו. אם למי מכם יש
> שאלות הבהרה אנה פנו ליו”ר ועדת הוראה של הנב”ר כדי לקבל הסבר נוסף.
> (better safe than sorry)
>
>
> שבת שלום והצלחה בבחינות,
> גל דבוטון, רמ”ח הנב”ר
> ~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
> ‎
>
>