דף 1 מתוך 1

תכנית "סטודנטים מובילים חדשנות במגזר הציבורי"

נשלח: 09:45 13/11/2018
על ידי physics
קול קורא: "סטודנטים מובילים חדשנות במגזר הציבורי 5.0" | תשע"ט"סטודנטים מובילים חדשנות במגזר הציבורי" היא תוכנית יוקרתית לגיבוש ויצירת מיזמים טכנולוגיים שיובילו לשיפור השירות במגזר הציבורי בישראל. התוכנית, מיסודן של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ו-Google ישראל, נושאת פרסים בשווי אלפי שקלים ומיועדת לסטודנטים /בוגרים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.התכנית "סטודנטים מובילים חדשנות במגזר הציבורי" נועדה להוביל לגיבוש רעיונות למיזמים טכנולוגיים חדשניים לשיפור השירות הציבורי בישראל מתוך נקודת המבט שלכם. זו למעשה חממה חדשנית לפיתוח הרעיונות שלכם בשיתוף עם הארגונים הממשלתיים, שתסייע להביא אותם לכדי מימוש באמצעות טכנולוגיות מידע.

התכנית מתמקדת בשיפור השירות הממשלתי והציבורי ובהנגשת מידע לציבור.

התכנית נוצרה בשיתוף בין חברת Google ישראל ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב, והשותף הממשלתי הבכיר הוא משרד המשפטים. מטה התכנית הלאומית ישראל דיגיטלית במשרד לשיווין חברתי ומטה "ממשל זמין" ברשות התקשוב הממשלתית מסייעים מיום הקמת התכנית.


אירוע הפתיחה יתקיים ביום שני 19/11/2018סטודנטים באוניברסיטת בן-גוריון בנגב או בוגרי האוניברסיטה – אל תחשבו פעמיים. זו התכנית בשבילכם.

לאירוע מוזמנים סטודנטים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, גם ללא רעיון או צוות, שמעוניינים לקחת חלק בתוכנית.

ההשתתפות הינה קבוצתית כאשר כל קבוצה תכלול עד 4 סטודנטים/ות ו/או בוגרי האוניברסיטה (ובלבד שכל קבוצה תורכב לפחות מ- 2 סטודנטים פעילים).מי שבא בלי רעיון לא צריך לעשות רישום.

גם מי שבא עם רעיון לא שלם, לא צריך לעשות רישום מלא.

הרישום המלא יתאפשר גם לאחר המפגש הראשון.

כל הסטודנטים שייקחו חלק בקבוצות התכנית יקבלו פרס שגובהו יקבע על פי הישגיה של הקבוצה, דבר שיקבע על ידי ועדת השיפוט. היקף הפרסים יהיה:

פרס ראשון - פרס בסך 5,000 ₪ לכל סטודנט/ית בקבוצה שזכתה במקום הראשון (יחולק לכל אחד מחברי הקבוצה שנרשמו במעמד ההרשמה לתכנית ואושרו על ידי מנהל התכנית. לא יוענקו פרסים ליותר מ- 4 חברי קבוצה).

פרס שני - פרס בסך 3,500 ₪ לכל סטודנט/ית בקבוצה שזכתה במקום השני (יחולק לכל אחד מחברי הקבוצה שנרשמו במעמד ההרשמה לתכנית ואושרו על ידי מנהל התכנית. לא יוענקו פרסים ליותר מ- 4 חברי קבוצה(.

פרס שלישי - פרס בסך 2,500 ₪ לכל סטודנט/ית בקבוצה שזכתה במקום השלישי (יחולק לכל אחד מחברי הקבוצה שנרשמו במעמד ההרשמה לתכנית ואושרו על ידי מנהל התכנית. לא יוענקו פרסים ליותר מ- 4 חברי קבוצה).

פרס השתתפות - סטודנטים שקבוצתם לא זכתה באחד מהמקומות הנ"ל יהיו זכאים לפרס בסך עד 1,000 ₪ לכל משתתף.לעוד פרטים - http://in.bgu.ac.il/google/Pages/call2018.aspxלמידע נוסף והתייעצות בכל שאלה, אתם מוזמנים לפנות לד"ר מג'יד קסיס, מנהל הפרויקט באמצעות דוא"ל:majeek@cs.bgu.ac.il