דף 1 מתוך 1

שאלון לתלמידי תואר שלישי

נשלח: 08:41 21/01/2019
על ידי physics
שלום רב,האגודה הישראלית לפיסיקה מבקשת לבחון סוגיות שונות הנוגעות למאפייני התלמידים לתואר שלישי בפיסיקה, בכלל המוסדות להשכלה גבוהה בישראל.

המחקר הינו מחקר ראשון מסוגו בישראל, אודות כלל תלמידי הדוקטורט לפיסיקה, הוא נערך על ידי מכון ויצמן ומתבסס על מענק ממשרד המדע.

מטרת המחקר לאפשר לאגודה ולמוסדות האקדמאים בישראל לקבל תמונת מצב כמותית רחבה אודות עמדות התלמידים לתואר שלישי בפיסיקה בישראל.

שאלון המחקר כולל את הנושאים הבאים: רקע אקדמי, תפיסה ודימוי של תחום הפיסיקה, מערכות תמיכה ומשאבים להצלחה בתואר שלישי, קשר עם המנחה, אתגרים וקשיים

אישיים, שיקולים בעד ונגד יציאה לפוסט דוקטורט, ציפיות תעסוקתיות, היבטים כלכליים ואיזון בין משפחה ועבודה.

סטודנט/ית שישיבו לסקר, יקבלו תשורה – תו שי על סך 75 .₪

להלן הקישור לשאלון:https://goo.gl/forms/nOM5s2Eq8Dl7SMXi2