דף 1 מתוך 1

קול קורא: מלגות קרן אייסף לדוקטורנטים, תש"פ

נשלח: 10:18 21/05/2019
על ידי topazl
מצ"ב קול קורא להגשת מועמדות למלגות קרן אייסף לדוקטורנטים לשנה"ל תש"פ.

גובה המלגה:
55,440 ₪ לשנה, לתקופה של עד ארבע שנות לימוד. המלגה כרוכה במצ'ינג, לפי החלוקה הבאה:
• 24,000 ₪ לשנה במימון קרן אייסף
• 31,440 ₪ לשנה כמצ'ינג מנחה / מחלקה / פקולטה
לתשומת ליבכם, על הסטודנט לוודא את קיום המצ'ינג טרם הגשת מועמדותו.
מועמדים שיימצאו מתאימים, יתבקשו להעביר טופס התחייבות למצ'ינג, כתנאי לקבלת המלגה.

מועמדות לתכנית ניתן להגיש עד לתאריך 31/07/2019 ישירות באתר הקרן (ללא מעורבות בי"ס קרייטמן).
מועמדים/ות אשר ימצאו מתאימים יוזמנו לוועדת קבלה.

פרטים נוספים לגבי תנאי המלגה בקול הקורא המצ"ב.
להלן קישור לטופסי ההרשמה: http://isef.priza.net/signUpLinkphd.aspx