דף 1 מתוך 1

קול קורא להגשת בקשות להשתתפות פעילה בכנס בינלאומי

נשלח: 09:48 30/05/2019
על ידי topazl
להלן קול קורא להגשת בקשות להשתתפות פעילה בכנס בינלאומי לסטודנטים לתואר שלישי, 2019.

אוכלוסיית יעד וקריטריונים:
• סטודנטים מן המניין לתואר שלישי
• בידי המועמד תכנית מחקר מאושרת לדוקטורט
• המציג עתיד להשתתף במסגרת המחקר לתואר שלישי, בכנס בינלאומי או סדנא המתקיימים בחו"ל בין התאריכים 1.1.2020 ועד ליום 31.12.2020.
• המציג רשום כמחבר ראשון במחקר
• המציג לא קיבל ממשרד המדע מימון להשתתף בכנס בינלאומי יותר מפעם אחת במסגרת לימודי הדוקטורט

גובה המענק:
6,750 ₪ לכנסים שיערכו במדינות אירופה ועד 10,000 ₪ לכנסים שיערכו בארצות הברית, ארצות המזרח הרחוק ומדינות אוקיאניה.

הרכב תיק מועמד:

• 4 קבצים לפי הפירוט הבא:
o טופס ההגשה בפורמט word או pdf (לא סרוק)
o תקציר המחקר שיוצג בכנס (עד עמוד אחד – באנגלית) בפורמט word או pdf (לא סרוק)
o מסמכים נלווים כמפורט בקובץ הצ'ק ליסט המצ"ב, בקובץ אחד סרוק.
o המלצות (לפחות שני מכתבי המלצה, אחד מהן חייב להיות מטעם המנחה הישיר)

לתשומת ליבכם:
• גודל סך הקבצים (כולל המלצות ומסמכים נלווים), עד 20MB

תאריכי הגשה:
• תאריך הגשה למחלקה: 1/07/2019
מצורפים:
• קול קורא
• טופס הגשה
• קובץ צ'ק ליסט


לפרטים נוספים בנוגע לתקנון, להתחייבויות המועמד ואופן ההגשה – ראו המצ"ב.