דף 1 מתוך 1

מלגת מחקר בינתחומי לתואר שני מחקרי

נשלח: 13:07 11/06/2019
על ידי topazl
להלן קול קורא להגשת מועמדות למלגת מחקר בינתחומי לתואר שני מחקרי, שנת תש"פ – סבב א'.

אוכלוסיית יעד וקריטריונים:
• סטודנט שהתקבל לתואר שני מחקרי, ויהיה במעמד מן המניין לא יאוחר מתאריך 31/12/2019, או: הסטודנט בשנתו הראשונה לתואר והתקבל למסלול המשולב לתואר שני
• ציון ממוצע לתואר ראשון בשליש העליון של השנתון
• למועמד שני מנחים משתי מחלקות שונות, או: במקרה שיש מנחה אחד, הוא אינו מהמחלקה אליה רשום הסטודנט

גובה המלגה:
כל זוכה יקבל 8 מנות מלגה לחודש לפחות (5 מנות מהקרן + 1 מנה מהפקולטה + 2 מנות מהמנחים = 8 מנות) למשך 24 חודשים לכל היותר, ובכפוף לתקופה הנורמטיבית של התואר.

הרכב תיק מועמד:
• קובץ אקסל של טבלה מרכזת
• קובץ PDF אחד המכיל את קובץ הצ'ק ליסט החתום, טופס הבקשה וכל המסמכים הנלווים. לפירוט מלא, ראו קובץ הצ'ק ליסט המצ"ב.

תאריכי הגשה:
• תאריך הגשה למחלקה: 11/07/2019

מצורפים:
• תקנון והנחיות המלגה
• טופס צ'ק ליסט + טופס בקשה
• טבלה מרכזת

לתשומת לב הגורמים הפקולטיים:
• בטופס המועמדות ובתנאי הסף חלו שינויים מאז ההגשות הקודמות. אנא הקפידו על עמידה בתנאים אלו ובמילוי הטפסים העדכניים.
• תיקים שיוגשו כחסרים או שלא יענו על כל תנאי הסף, לא ידונו ע"י הוועדה


בברכה,
מור
Mor Peled Cohen
Scholarship and Award Coordinator | The Kreitman School of Advanced Graduate Studies
מור פלד כהן
ביה"ס ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן| מ"מ מרכזת לענייני מלגות ופרסים
milga@bgu.ac.il | Tel: +972-8-6428838
Fax: +972-8-6472889
Please don't print this email unless you really need to
like | watch | follow | network