דף 1 מתוך 1

קול קורא: מלגות רוטשילד להשתלמות בתר-דוקטורנטים בחו"ל

נשלח: 10:47 23/06/2019
על ידי topazl
להלן קול קורא להגשת מועמדות למלגות רוטשילד להשתלמות בתר-דוקטורנטים בחו"ל 2020-2021:

אוכלוסיית יעד וקריטריונים:
• תושבי קבע ישראליים שסיימו את הדוקטורט בארץ, או שנמצאים בשלבי הסיום שלו, ומתכננים השתלמות בתר-דוקטור במוסד אקדמי בחו"ל, כהשתלמות בתר-דוקטור ראשונה בחו"ל
• המועמד סיים את הדוקטורט לאחר נובמבר 2016
• במקרה של מועמד שטרם סיים את הדוקטורט: הוא מתעתד לקבל את זכאותו עד לתום שנת המלגה
• למועמד לא היה מינוי כחבר סגל אקדמי בכיר (מדרגת מרצה ומעלה) במסלול הרגיל, במוסד אקדמי כלשהו בארץ או בחו"ל
• משך תקופת ההשתלמות המתוכננת הוא לפחות שנה
• בתחומי מדעי הטבע, מדעי החיים והנדסה: תתאפשר הגשת מועמדות לתוכנית המפוצלת, המאפשרת שיתוף פעולה במהלך ההשתלמות בין מוסד אקדמי בארץ ובחו"ל (לפרטים, ראו התקנון המצ"ב).
במקרה זה, ההשתלמות בארץ לא תוכל להיות באותו מוסד בו נלמד התואר השלישי, ומנחה השתלמות הבתר דוקטור, לא יוכל להיות מנחה הדוקטורט.
• מועד תחילת ההשתלמות יחול בין התאריכים 01/06/2020-01/12/2020
• סך מלגות נוספות במהלך שנת המלגה יהיה פחות מ-66,000$.

גובה המלגה:
180,000 ₪ לשנה אחת.
השנה לא יתאפשר לפצל את המלגה לשנתיים משיקולי מס במדינות השונות וסכום המלגה המלא (180,000 ₪) ישולם בפעימה אחת עבור שנת לימודים אחת.

הרכב תיק מועמד: - יוגש כולו באנגלית
• קובץ אקסל של טבלה מרכזת
• קובץ Word של טופס המועמדות
• קובץ PDF אחד המכיל את הצ'ק ליסט החתום ואת שאר המסמכים הנלווים. לפירוט מלא, ראו קובץ הצ'ק ליסט המצ"ב.

לתשומת ליבכם: מועמדים שיבחרו ע"י הוועדה האוניברסיטאית להגשת מועמדותם לקרן, יידרשו להטעין את בקשותיהם ישירות לאתר הקרן– הודעות יימסרו בסמוך למועד ההגשה לקרן.

תאריכי הגשה:
• תאריך הגשה למחלקה: 05/09/2019
לתשומת ליבכם: על אף הכתוב במסגרת תקנון הקרן, תאריכי ההגשה הקובעים, הם אלו המפורסמים לעיל במייל זה.


מצורפים:
• תקנון תש"פ
• הנחיות למועמדים
• טופס בקשה
• תבנית לכתיבת קורות החיים
• צ'ק ליסט
• טבלה מרכזת

לפרטים נוספים – ראו המצ"ב.

לתשומת לב הגורמים הפקולטיים:
• לבקשת הקרן, אנא העבירו גם את נתוני המועמדים שלא הוגשו לקרייטמן ע"י המחלקות / הפקולטות.
אנא מלאו בהתאם את העמודות הבאות בקובץ:
o עמודת "הוגש / לא הוגש", בהתאם להחלטת הוועדה הפקולטית
o עמודת הדירוג הפקולטי, עבור המועמדים שכן הוגשו לקרייטמן
• לתשומת ליבכם, מספר דגשים:
o מכתב המלצה מממליץ חיצוני לאוניברסיטה: לא יכול להיות מהמארח הפוטנציאלי (להבדיל משנים קודמות).
o מכתב הזמנה למוסד בחו"ל לא צריך לדמות למכתב המלצה. הוא צריך להיות קצר וממוקד בנושא ההזמנה.
o מגבלת סכום המלגות הנוספות הוגדל מ- 62,000$ בשנה קודמת ל-66,000$.