דף 1 מתוך 1

קול קורא:מלגות בתחום המדע היישומי וההנדסי ע"ש זאב ז'בוטינסקי

נשלח: 10:35 25/06/2019
על ידי topazl
להלן קול קורא להגשת מועמדות למלגות בתחום המדע היישומי וההנדסי ע"ש זאב ז'בוטינסקי, לתלמידי המסלול הישיר לתואר שלישי לשנת 2019.


אוכלוסיית יעד וקריטריונים:

סטודנטים הנמצאים בשנתם האחרונה ללימודי התואר הראשון (שנה שלישית או רביעית) ואשר מתעתדים להתקבל למסלול ישיר לדוקטורט, בתחומי ההנדסה והמדעים המדויקים
(תחומי העדיפות מפורטים בקול הקורא של משרד המדע ובקובץ הצ'ק ליסט המצ"ב).


גובה המלגה:

גובה המלגה למסלול הישיר יעמוד על סך של עד 460,000 ₪ לתקופה של ארבע שנים, בכפוף לזמינות תקציבית.

הרכב תיק מועמד:

• קובץ צ'ק ליסט, חתום ע"י גורם פקולטי
• קובץ אקסל של טבלה מרכזת
• 2 קבצים הכוללים את טופס ההגשה והמסמכים הנלווים. לפירוט מלא, ראו קובץ הצ'ק ליסט המצ"ב.
לתשומת ליבכם:
• גודל סך הקבצים (כולל המלצות ומסמכים נלווים), עד 20MB

דרישות הקרן מהזוכות במלגה – כמפורט בקול הקורא:

• התנדבות בהיקף של לא פחות מ-100 שעות לאורך תקופת המלגה
• הגבלה בהיקף התעסוקה
• העברת דוחות התקדמות

תאריכי הגשה:
• תאריך הגשה למחלקה: 21.7.19
מצורפים:
• קול קורא
• טופס הגשה
• צ'ק ליסט
• טבלה מרכזת

לפרטים נוספים בנוגע לתקנון, להתחייבויות המועמדת ואופן ההגשה – ראו המצ"ב.