דף 1 מתוך 1

קול קורא: מלגות ע"ש מנחם בגין לתלמידי תואר שני או שלישי

נשלח: 09:00 27/06/2019
על ידי topazl
להלן קול קורא להגשת מועמדות למלגות משרד המדע ע"ש מנחם בגין לתלמידי תואר שני או שלישי ולמשתלמים לפוסט-דוקטורט, לאוכלוסיית יוצאי אתיופיה לשנת תש"פ.
אוכלוסיית יעד וקריטריונים:
• תלמידי תואר שני או שלישי ופוסט-דוקטורנטים מכל התחומים
• יוצאי אתיופיה (מי שהוא או אחד מהוריו נולד באתיופיה)
• תלמידי תואר שני: לומדים במסלול מחקרי בו נדרשת הגשת תזה
• תלמידי תואר שלישי: בעלי הצעת מחקר מאושרת או אישור על הגשת הצעת המחקר
• משתלמים לפוסט-דוקטורט: בעלי תואר שלישי או אישור על הגשת עבודת הדוקטורט

גובה המלגה:
לתלמידי תואר שני - עד 50,000 ₪
לתלמידי תואר שלישי - עד 80,000 ₪
למשתלמים לפוסט-דוקטורט - עד 100,000 ₪
המלגה הינה לשנה אחת בלבד.

הרכב תיק מועמד:
• קובץ צ'ק ליסט, חתום ע"י גורם פקולטי
• קובץ אקסל של טבלה מרכזת
• 5 קבצים הכוללים את טופס ההגשה והמסמכים הנלווים. לפירוט מלא, ראו קובץ הצ'ק ליסט המצ"ב.
לתשומת ליבכם:
• גודל סך הקבצים (כולל המלצות ומסמכים נלווים), עד 20MB


דרישות הקרן מהזוכים במלגה – כמפורט בקול הקורא:
• הגבלה בהיקף התעסוקה
• העברת דוח מסכם


תאריכי הגשה:
• תאריך הגשה למחלקה: 21.7.19

מצורפים:
• קול קורא
• טופס הגשה
• צ'ק ליסט
• טבלה מרכזת

לפרטים נוספים בנוגע לתקנון, להתחייבויות המועמדים ואופן ההגשה – ראו המצ"ב.

בברכה,
Limor Azoulay-Gowans
Scholarship and Award Coordinator | The Kreitman School of Advanced Graduate Studies
לימור אזולאי-גוונס
ביה"ס ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן| מרכזת לענייני מלגות ופרסים
limoraz@bgu.ac.il | Tel: +972-8-6428193
Fax: +972-8-6472889
Please don't print this email unless you really need to
like | watch | follow | network