דף 1 מתוך 1

קול קורא לכנס מדענים צעירים

נשלח: 14:21 30/06/2019
על ידי topazl
מצ"ב קול קורא לכנס מדענים צעירים (GYSS) שיתקיים בסינגפור ב-14-17 בינואר, 2020.

אוכלוסיית יעד וקריטריונים:

• דוקטורנטים ומשתלמי בתר-דוקטורט מהתחומים הבאים: פיסיקה, כימיה, רפואה, הנדסה, מדעי המחשב ומתמטיקה.
• עד גיל 35 (נכון לינואר 2019)
• חוקרים שלא השתתפו בעבר בכנסים של GYSS


הרכב תיק מועמד:

קובץ PDF אחד באנגלית, הכולל את המסמכים הבאים:

• קורות חיים – בציון תאריך לידה וכתובת דוא"ל. יש להדגיש תחומי מחקר, רקע אקדמי, פרסים ופרסומים
• מכתבי המלצה – המפרטים ומנמקים את התאמת המועמד ונושא המחקר לכנס

תאריכי הגשה:

• למחלקה – 11.8.19

הערות:

• הגשה ראשונית תתבצע דרך בי"ס קרייטמן בלבד. מועמדים אשר ייבחרו על ידי האוניברסיטה יקבלו בהמשך קישור לרישום מקוון לכנס באתר הקרן.
• מתוך 5 המועמדים שייבחרו על ידי האוניברסיטה, ייבחרו 2 זוכים בלבד שעלות טיסתם לכנס תמומן על ידי משרד הנשיא. יתר המועמדים (במידה ויאושרו על ידי מארגני הכנס) יידרשו למצוא מימון לטיסה.
• פרטים נוספים בקול הקורא המצ"ב.


בברכה,


Limor Azoulay-Gowans
Scholarship and Award Coordinator | The Kreitman School of Advanced Graduate Studies
לימור אזולאי-גוונס
ביה"ס ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן| מרכזת לענייני מלגות ופרסים
limoraz@bgu.ac.il | Tel: +972-8-6428193
Fax: +972-8-6472889
Please don't print this email unless you really need to
like | watch | follow | network