דף 1 מתוך 1

הנחיות למרצים - רעש/תקלה טכנית בזמן בחינה

נשלח: 09:37 23/09/2019
על ידי physics
שלום רב,

באחרונה אנו נתקלים במקרים של רעשי בנייה בזמן בחינה. יו"ר ועדת הוראה פקולטית – פרופ' מיכאל גדלין, מבקש ליידע את המרצים מכל הסגלים לפעול בהתאם להנחיות המופיעות מטה באם הם נתקלים ברעש בכיתות בהם נבחנים הסטודנטים:

1. אם מרצה הקורס הבחין בתקלה טכנית בזמן המבחן והתקלה לא תוקנה תוך זמן סביר, עליו להודיע מידית למזכירות המחלקה/ועדת הוראה.
2. כל תלונה מצד ועדי כיתה בנושא זה תועבר מידית לוועדת הוראה, תלונה כזאת חייבת להגיע לפני בדיקת הבחינות בכיתה/ות הבעייתית/ות.
3. אין לקבל תלונה לאחר פרסום הציונים.
4. משך הטיפול וקבלת ההחלטות בנושא (כולל יו״ר ועדת הוראה פקולטית) לא יהיה ארוך מיומיים.
5. אם יימצא שתקלות טכניות אכן הפריעו למהלך תקין של מבחן, כל תלמיד בכיתה הבעייתית יוכל להחליט (לפני בדיקת הבחינה בלבד) האם בחינתו תיבדק במידה והוא בוחר שבחינתו תיבדק,
הוא אינו זכאי למועד מיוחד. סטודנט שיבחר שבחינתו לא תיבדק יוכל לגשת למועד מיוחד.


תודה רבה על שיתוף הפעולה.רויטל בינדר
ע. רמ"ן| הפקולטה למדעי הטבע
דוא"ל: binderr@bgu.ac.il
טלפון: 08-6461630 | פקס: 08-6477946
בבקשה אל תדפיסו דוא"ל זה אלא אם אתם חייבים