דף 1 מתוך 1

קול קורא: מלגות ע"ש פרופ' נחמיה לבציון ז"ל לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה, תשפ"א, לתואר שלישי

נשלח: 13:18 09/02/2020
על ידי physics
להלן קול קורא להגשת מועמדים למלגות ע"ש פרופ' נחמיה לבציון ז"ל לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה, מחזור תשפ"א-תשפ"ג.

אוכלוסיית יעד וקריטריונים:
• דוקטורנטים מצטיינים, בעלי הצעת מחקר מאושרת, שאושרה אחרי התאריך 15/04/2019
• לדוקטורנטים במסלול הרגיל או המשולב: נמצאים בשנה השנייה ללימודיהם לכל המאוחר
• לדוקטורנטים במסלול הישיר: נמצאים בשנה השלישית ללימודיהם לכל המאוחר
• לא עברו יותר משלוש שנים בין סיום התואר השני, לבין תחילת לימודי הדוקטורט
• עומד באחד מהקריטריונים הבאים:
o למד באחת מהחטיבות העליונות, המפורטות בקובץ "נספח הגדרות פריפריה"
o מקום מגוריו של המועמד במהלך רוב 12 שנות לימוד בבית ספר, בדגש על 3 שנות תיכון, באחד מהיישובים המפורטים בקובץ "נספח הגדרות פריפריה"
o במידה ואינו עומד בשני הסעיפים הקודמים, מצורף מכתב קצר, המפרט ומנמק שאכן התחנך בפריפריה החברתית-כלכלית של המדינה
לתשומת ליבכם: תינתן עדיפות למועמדים שעומדים בשני הקריטריונים גם יחד לפריפריה (גם גרו ברוב שנות התיכון ביישוב המוגדר כפריפריה וגם למדו בבי"ס תיכון המוגדר כפריפריה)

גובה המלגה:
62,200 ₪ לשנה למשך 3 שנים אקדמיות + 10,000 ₪ בכל שנה לכיסוי הוצאות מחקר
המלגה מותנית במצ'ינג:
• 52,200 ₪ במימון ות"ת
• 10,000 ₪ כמצ'ינג מהמחלקה / המנחה

הרכב תיק מועמד:
• קובץ אקסל של טבלה מרכזת
• קובץ PDF אחד המכיל את הצ'ק ליסט החתום, טופס הבקשה והמסמכים הנלווים. לפירוט מלא, ראו קובץ הצ'ק ליסט המצ"ב.

תאריכי הגשה:
• תאריך הגשה למחלקה: 04/03/2020
• תאריך הגשה לבי"ס קרייטמן, לאחר דירוג מנהל בי"ס / דיקן: 22/03/2020, 10.00

מצורפים:
• תקנון תשפ"א
• נספח הגדרות פריפריה
• טופס בקשה
• צ'ק ליסט
• טבלה מרכזת
• טופס התחייבות למצ'ינג

בברכה,
שרון סגל-שליבקוביץ Sharon Segal-Slivkovitz
מרכזת לענייני מלגות ופרסים| בית הספר ללימודי מחקר מתקדמים ע"ש קרייטמן
Scholarship and Award Coordinator | The Kreitman School of Advanced Graduate Studies

דוא"ל: sharonss@bgu.ac.il
טלפון: 08-6428838 | פקס: 08-6472889
בבקשה אל תדפיסו דוא"ל זה אלא אם אתם חייבים