דף 1 מתוך 1

הגשת תרגילים - הבהרה

נשלח: 20:17 08/09/2012
על ידי gedalin
שלום,

אני ממשיך לקבל בקשות להתחשב בכך שלא יוגשו פתרונות או לא יוגשו במלואם. להלן ההבהרות:

אתם, המתחילים, צריכים להיות מעוניינים לחזור על החומר. החוברת מיועדת לעזור לכם ולא להעניש. אי-הגשת הפתרונות לא תגרום להורדת ציונים או כל פעולה אחרת מסוג זה. אם לא תספיקו לתרגל תהיו במצב נחות ביחס לאלה שיעשו. המרצים ילמדו בהנחה שחזרתם על החומר. כמו כן, אם בסוף סמסטר א' לא הכל ילך כמו שצריך להיות, קודם כל נתחשב באלה שהקדישו את זמנם כדי להתכונן ללימודים. החלטנו לבקש להגיש את התרגילים כדי לעודד אתכם לא לבזבז זמן וכדי שתבינו את רצינות המהלך. סמסטר א' הינו הסמסטר הקשה ביותר, כי הוא דורש שינוי מהותי בהרגלי למידה. ככל שיש פחות הפרעות אחרות, המשימה קלה יותר. אם באים לא מוכנים, המשימה קשה מאוד. אנחנו נתחשב יותר באלה שמוכנים לעזור לעצמם בעבודה קשה עוד לפני תחילת הלימודים.

בהצלחה